K9直角棱镜

K9直角棱镜

此棱镜采用精密的H-K9L制作而成,用来将光路转折90°,根据棱镜的方位不同,成像可分为左右一致而上下颠倒或左右不一而上下一致的情形。直角棱镜也可用于合成图像、光束偏移等应用。

商品列表 技术数据规格总表

  • 商品名称
  • 商品编号
  • 收藏夹
  • 库存量
  • 价格
  • 购买数量
  • 购物车
总计 14 个记录

                                                                               

 

编号 支脚长度
(mm)
斜边长度
(mm)
材料
RAPR01-001 1 1.41 H-K9L
RAPR01-002-AL1 2 2.83 H-K9L
RAPR01-003 3 4.24 H-K9L
RAPR01-004 5 7.07 H-K9L
RAPR01-005 10 14.14 H-K9L
RAPR01-006 12.5 17.68 H-K9L
RAPR01-007 15 21.21 H-K9L
RAPR01-008 20 28.28 H-K9L
RAPR01-009 25 35.36 H-K9L
RAPR01-010 30 42.43 H-K9L
RAPR01-011 35 49.50 H-K9L
RAPR01-012 40 56.57 H-K9L
RAPR01-013 45 63.64 H-K9L
RAPR01-014 50 70.71 H-K9L

                                                                                                                    注:点击相关下载,即可下载产品规格表

                  

[ 相关下载 ]